Vår sak!

Kan man bare si ”det er ikke min sak!”, og være sorgløs og fri for ansvar? Sannheten er at i massemedienes tidsalder er verden blitt så liten at det ikke lenger er mulig å gi et slikt svar. For man vet så mye om verdens problemer. Det er ingen løsning!

Men dagens mennesker leter etter sitt ståsted. Ennå har man ikke funnet det. Fortsatt skjer det ting i store deler av verden som ingen har forklaring på.

Ennå hviler sultens og fattigdommens skygge over store deler av Afrika. Hvert minutt dør barn på grunn av sult. I Irak skaper krigen elendighet og hindrer demokrati-prosessen.
Problemene mellom Israel og Palestina er ikke løst. Ennå lever kvinner uten rettigheter i Afghanistan, til tross for at dette landet styres av en ”moderne” regjering. Hver eneste dag hører vi om unge jenter som blir brent der.
Myndighetene i Iran vil ikke ta hensyn til menneskerettighetene. Fundamentalismen griper inn i politikken og livet til mange. Og mange av oss må forlate våre stillinger. Våre tanker og meninger blir ikke hørt. Derfor har vi ett bein i fortiden og ett i framtiden. Men hva kan vi gjøre?

Egentlig kan vi ikke si ”det er ikke min sak”; for denne jordkloden er for alle. Vi tilhører alle den store menneskeslekten, med like rettigheter og muligheter til et godt liv.

Så det er vår sak.
Kilde: Klar Tale Juli 2004

Kommentarer

Populære innlegg