Tankekart i tospråklig undervisning!Elever med minoritetsbakgrunn strever ofte med lange setninger i faglige tekster i læreboka si. I en tekst kan det være mange nye begreper, og det kan gjøre at barnet mister motivasjonen til å lese lekser hjemme. Hvordan kan vi som tospråklige lærere hjelpe dem med det?


Vi vet jo alle at barna er veldig glade i farger, figurer og bilder. Disse midlene kan trekke elevenes oppmerksomhet mot seg, og gjøre det lettere for dem å forstå innholdet i en tekst. De får også lyst til å lese teksten ved hjelp av farger og figurer.


Tankekart er et verktøy som kan med bruk av alle de konkretiseringsmidlene være virkningsfull. Tankekart er en av de metodene som tospråklige lærere bør bruke mest i undervisningstimer.  Dette passer for barn i alle aldersgrupper, men er mer aktuell for høyere trinn. Spesielt i fagene som inneholder mye tekst og faglige begreper.
Tospråklige lærere har en begrenset tid i klassen. Derfor kan tankekart gi gode lærings- og utviklingsmuligheter til eleven. Morsmålslærere kan hjelpe elevene med å lage egne tankekart enten på egne ark eller på pc.  Det kan være nyttig å anvende elevenes morsmål på tankekartet.  Eleven kan lese teksten sammen med morsmålslæreren, og skrive hovedbegrepene ned i en miniordliste.  Så kan de jobbe med å oversette, og snakke om de begrepene som kan være avgjørende i elevenes befatning til emnet. Dette skaper motivasjon og eleven tar ansvar for sin egen læring.

Nå skal jeg vise to eksempler for bruk av tankekart i undervisningen. Jeg har brukt språket både norsk- persisk og norsk- tyrkisk. I eksempel 1 er temaet ”demokrati og diktatur” som er tatt fra 6. trinns lærebok. I eksempel 2 er temaet "fortelling" fra samme trinn. 

Eksempel 1: (Trykk på bildet for å se det i stor størrelse) 
Norsk:
Persisk:

Tyrkisk:


---------------------------------

Eksempel 2: (Trykk på bildet for å se det i stor størrelse) 
Norsk:

Tyrkisk:Kommentarer

Legg inn en kommentar

Takk at du kommentarer!

Populære innlegg