Tospråklige elever og tekstforståelse


”Elevene må forstå hva som foregår i opplæringssituasjonen” (Ann- Margritt Hauge, Øzerk 2003).  


Erfaringer fra skolearbeid viser at de fleste skolebarn med ikke-norsk bakgrunn som behersker norsk, møter likevel utfordringer med å få tak i innholdet i faglige begreper. Noen av dem er flinke til å spørre, men ikke alle. I noen tilfeller misforstår de hovedpunktet i begrepene, og dette fører til at de ikke får med seg temaet.

Eksemplet nedenfor handler om en slik situasjon på trinn 6. Temaet er middelalderen og eleven skal finne 10 faktasetninger om ”svartedauden” eller ”pesten”.

Han har lest teksten i boka før og har fått oversikt over handlingene. Min oppgave som tospråklig lærer er å hjelpe ham i å forstå nye begreper i teksten. Vi leser overskriften i teksten sammen:
Krise i Europa
Det første begrepet er krise. Jeg spør eleven: - Vet du hva krise er? Har du hørt om en verdens økonomisk-krise? Jeg hjelper ham med å finne ordet ”krise” i ordboken. Da får han tak i at dette handler om ”vansker”. Vi fortsetter med lesingen:
Svartedauden kommer
-          Hør våre bønner!
-          Vi dør! Er det ingen som kan hjelpe oss?
Slike fortvilte rop kunne høres over store deler av Europa på 1300-tallet.[...] 
Her kommer det frem en annen mening enn at svartedauen handler om sykdom. Eleven tror at begrepet innholder krig og drap. Selv om det kommer litt forklaring om svartedauden senere: ”En fryktelig sykdom spredte seg med rasende fart. …” kobler ikke eleven sammen med sykdom.
Vi leser videre: 
”Pesten var kommet til Europa fra Østen. Den hadde fulgt menneskene langs handelsveiene, og så ble den brakt videre med skip til havner i Europa. I løpet av 1300- tallet tok pesten livet av nærmere 60 prosent av Europas befolkning.”(Midgard 6, Samfunnsfag)

La meg å gå gjennom de ordene:
"kommet... fra Østen"
"hadde fulgt menneskene"
"brakt videre med skip"
"tok pesten livet av nærmere 60 prosent av Europas befolkning" 

Nå er eleven nesten sikker at handlingen foregår i en krigssituasjon. Han blir bare overbevist om at det er snakk om en person!  Eleven forstår teksten slik: Pesten eller svartedauden som kommer fra Østen, brakt med skip er en morder som har tatt livet av befolkninger og drept dem.Kommentarer

Populære innlegg