Disse amerikanerne...


For en overraskende disse amerikanerne er! Med bare 500 år historie gjør de historiske gjerninger. Dette gjør meg overrasket. Jeg begynner å tro at USA er et land som de umulige blir mulige!

La meg å se på denne saken fra ett annet synspunkt! Etter min mening første og viktigste utgangspunktet i USAs president-valg er at amerikanske samfunnet aksepterte ledelsen av enn som er svart! Det betyr at for amerikanerne, rase og farge ikke er det ett problem lenge. Den svarte som kun for 50 år siden ikke hadde lov å sitte på busseter, nå sitter på presidentstolen til det sterkeste landet i verden. Dette kan vi kalle for en forandring eller en revolusjon!

Dette kan være en viktig lekse for mange av oss som ikke har demokratiske opplevelser i hjemlandet og mange de andre som prøver å utrykke demokrati begrepet med klisjétiske meninger. Jeg må si at toleranse er det første vilkåret for å tro at et samfunn er demokratisk.

En dag da Martin Luther King snakket om en drøm i sin tale, var det umulig å tro på ideene hans. Når sa han:

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

Jeg har en drøm at mine fire små barn en dag lever i en nasjon hvor de vil ikke bli dømt etter fargen på deres hud, men av innholdet i sin karakter.


”Er det noen der ute som fremdeles tror at drømmene til våre forfedre ikke kan gå i oppfyllelse? I dag har de fått vårt svar,” sa Barack Obama i sin seierstale.


Les saken på persisk

Kommentarer

Populære innlegg