Et ønske om demokrati


Av: Marte Sæthre Berg
Slagordene blir ropt høyere og høyere ; ”Norge i reaksjon, reaksjon, reaksjon, reaksjon, ikke bare diskusjon.

Vi har ingen tid å miste, vi trenger et demokrati nå”, lyder det fra Ali Fakr. Selv om han har mistet synet, har han ikke mistet viljen til å kjempe for sine landsmenn. “Jeg var 18 eller 19 år da jeg flyktet fra Iran. Siden var at jeg var politisk aktiv den gang, regnes jeg nå som en akuttflyktning av FN”.
Utenfor UD henger det flere titalls plakater, bilder og slagord. Brevet fra norskiranere har nettopp blitt mottatt utenfor utenriksdepartementet mandags ettermiddag. De, sammen med mange andre, har ønsker fra den norske regjerningen, blant annet å ikke anerkjenne Ahmadinejad som valgets vinner. Også nordmenn har tatt seg turen for å vise sin bekymring til det som foregår i Iran.
”Jeg har kontakt med de via email og nettet. Det er litt skuffende at det ikke er flere nordmenn her. Det har blitt publisert på facebook om demonstrasjonen og da er det veldig viktig at det norske folk tar fatt i saken og vise sitt en, sier Tomas(26) som har venner om befinner seg i Iran. Mange ser spent på en uønskelig situasjon som nå har oppstått i Iran. Det begynte med misnøye med valgresultater men endte opp med brudd av menneskerettigheter, forklarer Elham Binai. Hun, som mange andre kvinner, deltar i demonstrasjonen for å vise hvor sterke man blir når man står sammen. "Det er viktig å få frem budskapet sitt og internett har nettopp gjort det mulig for mange til å kjempe imot stormaktene", sier Elham.

Midt inne i samlingen står en fortvilt kvinne. ”Jeg har familie som befinner seg i Theran. På sykehusene blir de sårede kidnappet om natten og ført bort fordi de regnes som terrorister. Ingen vet hvor de blir fraktet hen, noe som gjør hele situasjonen ganske frustrerende”. Taran (32) har , sammen med mange andre kvinner, tatt turen til UD for å representere ”Neda”, en sivil demonstrant som ble skutt og drept på åpen gate lørdag.
Ett minutt stillhet, kjente politikere og demonstranter viser sin respekt for hva som kanskje i den nærmeste fremtid blir fryktet som et blodbad. ”Ikke glem hva som skjedde i Bosnia og Darfur”, en kjent stemme. Mahmod Amiri Moghaddam kommer med et klart krav til den norske regjerningen; sette et krav til demokratisk styre, ikke anerkjenne det styret som er blitt valgt og gå sammen med andre land og samarbeide med FN, Amnesty og verdenssamfunnet. Det norske folk burde reagere, dette er ikke mennesker i et fjernt land men der i mot, vi lever i en globalisert verden og da kan man ikke lukke øynene, sier Mahmod Amiri Moghaddam Siden det er valg i år, burde det norske folk stille litt krav til stortingsrepresentantene og et klart svar om hva slags regjerningen vi ønsker skal håndtere en slik situasjon.
Et ønske om å vende tilbake til Iran er stort men kravet Fakr setter er enda større. Han forklarer at kravet til Iran blir å stanse volden, sørge for menneskerettigheter og støtte ytringsfrihet. Han vet at veien er lang men sammen med mange andre, gir han ikke

-------------------------------------------
Takk til Marte for den fine artikkelen.
Dere kan lese hele saken i Martes blogg:
http://martesaethreberg.blogspot.com/

Kommentarer

Populære innlegg