Bokuke og vi lærere med innvandrerbakgrunn

Uke 6 arrangerte skolen vår årets bokuke som skulle ha fokus på kulturer i verden. Den gikk veldig bra og var en lærerik uke for både elever og lærere. Elevene hadde forskjellige aktiviteter som høytlesing og egenlesing i klassene hverdag. De lærte også litt om forskjellige land. Til slutt hadde elevene i alle trinn lest 85000 sider tilsammen.

I slike sammenhenger, kan vi lærere med innvandrerbakgrunn ta også en del av jobben og gjøre en god innsats. Derfor laget jeg et foredrag om Iran. Det var en bilde-presentasjon om landet. Elevene skulle vite litt om landets historie, kultur og politikk.

I foredraget mitt presenterte jeg også en forfatter fra Iran som fikk veldig oppmerksomhet av elevene i trinnene. Forfatteren heter Samad Behrangi og jeg har skrevet om han på min hjemmeside tidligere.

http://mokhtar2.blogspot.com/search?q=Samad


Det som var og er nyttig i presentasjonen, er forfatterens budskap for barna i verden. Og jeg tror at dette er aktuelt med innvandrer barn som vokser her i Norge eller uten sine opprinnelige land. De barna som ikke har nok informasjon om deres foreldrenes fedreland og tror at det er en paradis der borte. Jeg skal ikke analysere årsaker i denne epidemien. Men rett og slett, er det mange foreldrene som vil holde kulturen sin hjemme, forteller noe usant om fedrelandet sitt til barna sine.

I denne presentasjonen forfatteren Samad Behrangi forteller om en liten svart fisk som vil komme seg ut av bekken og vil oppleve havet som symboliserer frihet og demokrati.

Samad Behrangi i 50 år siden lærte barn i det tradisjonelle og religiøse samfunnet at de måtte tørre å prøve nye ting og sto mot uvitenhet og de dumme tradisjonene. Dette var naturligvis ikke enkelt for en forfatter å si slikt den gangen (dette gjelder fortsatt den dag i dag).Men i dag ser jeg at det er mange i innvandrer miljøet som prøver omvent!

Jeg tror at slike bøker kan hjelpe våre barn til å tenke riktig og ikke drømme forgjeves om fedrelandet sitt. De må vite at for eksempel hva er det skjer i Iran i dag? Hvorfor flere millioner av samme alder ungdommer demonstrerer mot presstyret i Iran eller ofrer livet sitt for å oppnå til demokrati og rettigheter. Vi kan ikke lukke øynene våre på virkeligheten som foregår der borte. Derfor er viktig at vi gir god og sant informasjon til barna våre.

Jeg har laget presentasjonen av Samad Behrangi og hans Den lille svarte fisken på youtube slik at alle kan se og lære litt om.

Kommentarer

Populære innlegg