Drammen i 17. mai - bilder


روز 17 مه روز ملی نروژ است. روز قانون اساسی نروژ که در سال 1814 به تصویب رسیده است. گر چه آن روزها برگزاری 17 مه می توانست بار سیاسی داشته باشد. اما امروز به صورت یک سنت در آمده است. ما می توانیم آنرا با روزهایی مثل سیزده بدر خودمان مقایسه کنیم.


بچه ها در این بزرگداشت بسیارفعال ظاهر می شوند. در واقع این روز روز بچه ها نیز خوانده می شود.

هر محله ای گروه موزیک خود را دارد. آنها با یکدیگر تمرین کرده و در این روزبه میدان می آیند.
بدین ترتیب نوجوانان هم خودشان را فعال کرده و توانایی های خود را در این جشن به معرض تماشا می گذارند.این دختران لباس های محلی که به آن بوناد می گویند را به نمایش گذاشته اند. جالب این است که بدانید که اکثر نروژی ها در این روز با لباس های محلی خود شرکت می کنند.


این بچه ها کلاس اول مدرسه ی خود را نمایندگی می کنند.


بچه ها را می بینید که در این روز بیشتر از بقیه ذوق و شوق دارند. ـ.


جمعیت کثیری در شهر درامن جمع شده بودند. ـKommentarer

Populære innlegg