Nytt digital verktøy for de som vil lære norskEtter suksessen med skoleprosjektet mitt, fikk jeg et godt innslag i lokalavisen Røyken og Hurum. Den skriver: ” I disse dager er 12 elever på sjettetrinn ved Midtbygda skole i gang med å presentere sitt dataprosjekt «digital ordbok» på skolen. Prosjektet er rettet mot elever i første trinn og nyankomne fremmedspråklige elever.”
 I følge avisen er ” Interaktiv ordbok ikke lenger et uvanlig begrep i en nettbasert verden, men at en gruppe elever på barneskolen har kreert en helt unik ordbok for første klassinger og nyankomne fremmedspråklige elever er trolig ganske enestående.”


»- Vi har funnet fram til ulike ord som er typiske for hver bokstav. Det var viktig å finne enkle ord som passer for første trinn, og for dem som ikke er så flinke i norsk, forklarer en av elevene i prosjektet.
Elevene er glade og stolte over sitt arbeid. ”Vi har jobbet hardt og stått på med prosjektet som vi tror er den første interaktive ordboken i Norge. Den er ment for første trinn og nyankomne elever som ikke helt kan språket, sier en annen elev.”
   
”Utgangspunktet for prosjektet var at IKT- og morsmålslærer Mokhtar Barazesh var i gang med å lage et læringsprosjekt for elever med lite kunnskap i norsk.”
- I fjor hadde vi tre nyankomne barn i klassen, og vi manglet et verktøy for å gjøre det lettere å lære de nyankomne norsk. Jeg var allerede i gang med å tenke ut en slangs interaktiv ordbok, men da elevene på femtetrinn ønsket å lære å lage en animasjon i IKT-faget ble tanken om at det kunne bli et skoleprosjekt født, sier Barazesh.
    Han fikk deretter nødvendig ekspertise fra kommunens IKT-avdeling for å komme i gang med forarbeidet til ordboka. Han har også fått god hjelp fra de andre lærerne på trinnet.


Jeg har flere liknende ideer rundt dette, og nå jobber jeg også med et tilsvarende digitalt hjelpeverktøy i andre fag som matematikk.  

-------------------------------------- 
Kilde:
Røyken og Hurum avis, 7. desember, "Digital lek med ord" skrevet av: Bente Elmung


Kommentarer

Populære innlegg