Den Internasjonale morsmålsdagen og vi...


21. februar markeres som den internasjonale morsmålsdag. I Norge er det mer enn 30 prosent av elever med minoritetsbakgrunn. Det vil si at de har et annet morsmål enn norsk. Dermed kan den internasjonale morsmålsdag  bety mye for dem.

Norge er et av de landene som støtter tospråklige undervisningen på barneskole. Dette kan bety at elever med minoritet bakgrunn kan få undervisning på eller i morsmålet sitt. Mange av forskere mener at morsmålsundervisning og morsmålslærernes rolle er viktige i det ”flerkulturelle perspektivet” i norskeskoler. Men i realiteten er det vanskelig å praktisere dette. Selv skoler i landet har en god framgang i dette området, men i praksis ligger langt fra målet som flerkulturelle skole.
 Journalist Rolf Småriseth i følge Fylkesmann i Løten skriver at ”Elever i Løten med minoritetsspråklig bakgrunn får ikke den undervisningen de har krav på i henhold til loven” (2009/HA).
Dette innholder ikke bare krav om morsmålsopplæring, men norsk som andrespråk også. Jens Haugan og Bjørn Berg fra Høgskolen i Hedmark skriver i en artikkel at: ”Norsk som andrespråk er per i dag ikke et obligatorisk krav i lærerutdanninga, og selv om temaet minoritetsspråklige elever så absolutt er representert i den allmenne lærerutdanninga, er det klart at det som regel ikke er der hovedfokuset ligger” (2009- artikkel).
___________________________________
Mer om den internasjonale morsmålsdag: 
http://www.skolenettet.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=21896&epslanguage=NO

Kommentarer

Populære innlegg