Iran på skolen vår


Uke 22 elevene på 7. trinn ved skolen vår hadde forestillinger med sine prosjekter.  Prosjektet het land i verden, der elevene skulle velge ut et land, så begynne å undersøke og skrive fakta om det.  Iran var også hadde blitt utvalg av en gruppe. Elevene i Iran- gruppe tok kontakt med meg og spurte om hjemlandet mitt. Selv om dette var interessant for meg, samtidig var det ikke helt enkelt å svare på. Spesielt på norske elever. 
En del spørsmål dreide seg om historie, klima, kjente steder i landet, mens de andre dreide seg om kultur, politikk, styresystemet, og nasjonaldag i Iran, eller befolkninger, mat osv. 

Det vanskeligste var det spørsmålet om nasjonaldagen i Iran. Jeg som en person ikke feirer nasjonaldagen i Iran i hele tatt. Jeg feiret aldri den dagen som nasjonaldag. For jeg ikke anerkjenner den dagen hvor islamisme tok makten over Shahen i Iran i 1979. For meg er den offentlige nasjonaldagen en svart dag. En mørke dag for iranere. Men dette er ikke let å formidle for barn i 7. trinn: At hvordan skal jeg fortelle dem om diktatur i Iran.  At hvordan skal jeg si til dem at hva sharia-loven betyr. At hva er en revolusjon som gjorde at islamisme tok lande som gissel for seg og ødela for alle. At kvinner ikke har lov til å sykle, til å gå på fotballstadioner i landet og til og med velge sine klær. 


Hva kunne jeg hjelpe til?

 Jeg skrev en VELKOMMEN plakat på persisk.
Fredag på Iran-stasjon var det mange på besøk.  
 Enda interessant var at elevene hadde laget Quiz om Iran. Men meste spørsmålene handlet om Shahen i Iran.
 De som vant quizen fikk premiere og den var Qorme Sabzi som er en tradisjonelt mat i Iran. 


Kommentarer

Populære innlegg