Farlig for "minst religiøse" å reise til Iran

-Innvandrere fra Iran er minst religiøse.

-Fire av ti innvandrere fra Iran oppgir at religion ikke har noen betydning i livene deres.
- Nesten halvparten av dem har forlatt religionen de er oppvokst med, ifølge SSBs rapport om levekår blant innvandrere i Norge.

Levekårundersøkelse blant ikke vestlige innvandrere i Norge i 2005-2006 viser at iranerne er den mest sekulære gruppen blant innvandrere i Norge. I andre enden av skalaen finner vi somaliere, der ni av ti sier at religion er svært viktig for dem, viser Statistisk Sentralbyrås (SSB) store undersøkelsen. Så følger folk fra Pakistan og Sri Lanka.
Tallene for iranerne må ses i sammenheng med at mange iranere i Norge har flyktet fra et religiøst regime, skriver SSB.
Rapporten fra SSB ble lansert samtidig med en nyhet som handler om et nytt lovforslag i Iran som krever dødsstraff for alle menn som forlater islam. Kvinner vil bli dømt til livsvarig fengsel. Forslaget som om kort tid vil komme opp for behandling i det iranske parlamentet, skjerper straffen for alle innbyggere som vender seg bort fra islam. Tidligere har lovene ikke slått fast at slikt frafall skal dømmes med døden.
Det kan være farlig for norsk- iranere å reise til Iran. Særlig for den nye norsk- iranske generasjonen som har vokst opp i Norge og har lært at livstro og religion er en privat sak. De har også lært at alle kan ha sine meninger om religiøse - eller ikke religiøse tro. Så det kan bli problemmatisk for dem når de reiser til Iran.


----------------------
Kilde: Statistisk Sentralbrå og Vårtland
Foto: nettsider

Kommentarer

Populære innlegg