Valgfusk i Iran

I morgen fredag, er det parlaments valgdag i Iran. 38 millioner velgere skal stemme de kandidatene som konservative Vokterrådet ekskluderte dem allerede. Vokternes råd har to funksjoner. For det første skal det kontrollere at alle lover som vedtas av parlamentet er i samsvar med konstitusjonen og - viktigst - med islamsk lære. Alle de 12 medlemmer i dette organet er imidlertid utpekt av Irans statsoverhode og religiøse leder Khamanai.
For det andre har Vokternes råd som oppgave å vurdere kvalifikasjonene til alle kandidater som ønsker å stille til valg. Med kvalifikasjonen menes at å vise trofasthet til lederen Khamanei og regimets grunnideologi.
Pressestyret i Iran har kontroll over den udemokratiske valget. Hundrevis av parlamentskandidater ble avvist av Vokternes råd. Med andre ord har fleste av parlaments representanter blitt valgt allerede!!!
Flere av opposisjonelle grupper og annerledes tenkere forventer ikke at det skal skje noen nytt med eller noen endring i politiske retninger etter valget. Så å delta på slike valg er bare tull og tøys, mener de. Derfor boikotter de det spillvalget og ber folk om å ikke delta på valget. De mener at gjennom boikottet vil de markere sin protest mot det udemokratiske valgspillet i Iran.

Kommentarer

Populære innlegg