-Toleranse er trygghetens våpen.

Kong Haralds tale og TV2s nyhets tittel!
Med tittelen ”Kong Harald tar avstand fra tvangsekteskap”, er det TV2 som tar avstand fra Kong Haralds budskap.


Kong Haralds nyttårs tale gjorde et godt inntrykk på oss og våre venner som feiret det nye året på den siste kalde kvelden av desember. Det var en dyktig og imponerende tale. Særlig når han la vekt på menneskerettighetserklæringen som en felles pakt; ”Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter”,
Som en person med innvandrer bakgrunn og med forskjellige erfaringer i politisksystemer fra hjemlandet, var dette veldig interessant at kongen hadde god oversikt over det som skjedde i ”under taket” i samfunnet! Jeg og vennene mine var for noen minutter helt stille og lyttet videre på kongens tale fra tv2:
I mange ungdomsmiljøer har det blitt helt vanlig å være del av en vennegjeng med ungdom fra mange forskjellige land. Vi som er eldre har mye å lære av de yngre og deres naturlige forhold til en multikulturell hverdag.”
Vi lurte på om det kunne bety at i mange ikke ungdomsmiljøer er det ikke slik. Jo, Kong Harald uttrykte selv slikt:
Det bekymrer meg at mennesker i vårt eget land fremdeles blir forskjellsbehandlet på grunn av hudfarge. Vi opplever det i arbeidslivet, på boligmarkedet og i møte med det offentlige.”

Han sa også: ” Noen føler de blir hindret fra å ta fullt del i fellesskapet. Å få bidra og ta ansvar gir en livsviktig følelse av verdighet og selvrespekt. Andre misbruker ordninger som er tilrettelagt for dem som trenger det. Som samfunn må vi gi mulighet til dem som vil – og omsorg og trygghet til dem som ikke kan.”
Kong Harald la også vekt på i talen sin om at:
Jeg tror det er en fare i dag at vi bygger opp altfor stor del av vår identitet rundt prestasjon og synlighet – og at vi bedømmer både oss selv og hverandre utifra dette.”
Det blåste en lett bris når Kongen sluttet talen sin med de budskapene:

I dag består det norske samfunn av mennesker fra mange land og kulturer. Sammen bygger vi Norge.
Sammen skal vi være et folk som har trygghet til å se det beste i hverandre. Sammen skal vi kunne leve som hele, feilbarlige mennesker i et raust Norge.”

Men det som var overraskende for oss alle var det at TV2 i sine nyhetsprogrammer som ble sendt ved nyttårsaften, la vekt på den delen av talen til Kong Harald som kritiserte minoritetssamfunnet. Jeg synes med tittelen ”Kong Harald tar avstand fra tvangsekteskap”, er det TV2 som tar avstand fra Kong Haralds budskap. Selv om det egentlig er livsviktig at minoritetssamfunnet tar avstand fra ”skadelige tradisjoner som bryter med menneskerettighetene vi har forpliktet oss på”, men var det alt talen dreide seg om? Jeg tror TV2 som en påvirkende offisielle formiddel, burde gjøre mye mer, enn det som er gjort.
Jeg er ikke sint på TV2, jeg er bare veldig skuffet!!!
les også på persisk i min iransk hjemmeside her

Kommentarer

Populære innlegg